Rehabilitacija

se odnosi na klijente nakon povreda i kao deo oporavka nakon operativnih zahvata. Program se dozira i prilagođava u dogovoru sa lekarom koji vodi računa otraumatološkom stanju klijenta. Najčešće su i propisane određene specifične vežbe od strane lekara, koje se moraju raditi i koje su prioritet. Drugi deo programa je prilagođen klijentu u zavisnosti od želje i mogućnosti klijenata. Oporavak i kontrolu pratimo zajedno sa lekarom, ujedno i radi konsultacije daljeg plana i programa.