Koloseum KIDS

su fizičke vežbe namenjene deci mlađeg uzrasta gde se potreba dece za aktivnošću oblikuje u vežbe kroz igru koja doprinosi boljem psihofizičkom razvoju i rastu deteta. Deca razvijaju telesne i psihičke veštine kroz igru i rekreaciju. Koloseum kids je koncipiran tako da deca stiču osnove koje su neophodne u svakom sportu, a doprinose pravilnom držanju tela i zdravim navikama.